วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2552

วิธีการเลือกคนให้ตรงกับงาน

วิธีการเลือกคนให้ตรงกับงาน

ถ้าท่านอยากทราบว่าบุคลากรในโรงเรียนของท่าน เหมาะสมกับตำแหน่งใด มีวิธีการทดสอบมาฝาก ครับ

1. วางอิฐ 400 ก้อน ไว้ในห้อง

2. ให้บุคลากรเข้าไปในห้อง แล้วปิดประตู

3. ปล่อยให้บุคลากรอยู่ในห้องนั้น เป็นเวลา 6 ชั่วโมง

4. เมื่อครบตามเวลาที่กำหนด ให้พิจารณา ดังนี้


4.1 ถ้าบุคลากร ยังนั่งนับก้อนอิฐไม่เสร็จ ให้สังกัดฝ่ายบัญชี

4.2 ถ้าบุคลากร รื้อก้อนอิฐ และวางเกะกะไปหมด ให้สังกัดฝ่ายวิศวกรรม

4.3 ถ้าบุคลากร วางก้อนอิฐแปลก ๆ ดูไม่รู้เรื่อง ให้สังกัดฝ่ายวางแผน

4.4 ถ้าบุคลากร กำลังหลับ ให้สังกัดฝ่ายรักษความปลอดภัย

4.5 ถ้าบุคลากร ทำอิฐพังหรือแตกแล้วบอกว่าตนเองไม่ได้ทำ ให้สังกัดฝ่ายสารสนเทศ

4.6 ถ้าบุคลากร นั่งเฉย ๆ ไม่ทำอะไรเลย ให้สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล

4.7 ถ้าบุคลากร ขออิฐเพิ่ม เพราะอิฐที่มีอยู่ไม่มีคุณภาพ ให้สังกัดฝ่ายแนะแนวการศึกษา

4.8 ถ้าบุคลากร คิดแต่จะหาวิธีการที่จะออกไปนอกห้อง ให้สังกัดฝ่ายประชาสัมพันธ์

4.9 ถ้าบุคลากร นั่งเหม่อลอยมองไปรอบ ๆ ห้อง ให้สังกัดฝ่ายนโยบาย

4.10 ถ้าบุคลากร นำอิฐมาวางแบ่งกัน และต่างคนต่างบอกว่าอิฐของตนเองดีกว่าของคนอื่น ให้สังกัดฝ่ายวิชาการ (อาจารย์)

4.11 ถ้าบุคลากร ได้แต่นั่งคุยกัน โดยไม่ขยับอิฐสักก้อน ขอแสดงความยินดีด้วย โรงเรียนของท่าน ได้ผู้บริหารคนใหม่เรียบร้อยแล้ว


("ขอขอบคุณ แหล่งที่มาของข้อมูล แต่ขออภัยไม่ทราบแหล่งที่มาที่ชัดเจน จึงไม่ได้อ้างอิง)

"ต้นไม้ กะ ต้นน้ำ"
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น