วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

คิดเชิงบวก...ในวันที่เหงาใจ

"ในวันที่ฟ้าฝนทำให้เงียบเหงาใจ" เรายังเข้มแข็ง สดใส และสบายดีเหมือนวันที่ผ่านมาหรือเปล่า???


"ในวันที่เหนื่อยล้าจนแทยไม่อยากจะพบเจอใคร" เรายังคงเป็นคนเดิม หรือ เปลี่ยนแปลงไป????

"ในวันที่ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเมือนหินก้อนใหญ่ที่ต้องแบกต้องหามอยู่ตลอดเวลา" เรายังมุ่งมั่นอดทน หรือยอมเป็นคนขี้แพ้แล้วจากไป???

ไม่ว่าคำตอบของคุณจะเป็นอย่างไรก็ตาม คุณก็ต้องก้าวต่อไป เพราะไม่มีอะไรที่ได้มาง่าย

ต้นไม้ กะ ต้นน้ำ