วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2552

องค์กรแห่งความเป็นเลิศ


องค์กรแบบใหนที่จะเรียกได้ว่าเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ตามความคิดเห็นของข้าพเจ้า ทุกองค์กรสามารถก้าวไปสู่ความเป็นเลิศได้ไม่ยาก ถ้า....

1. องค์กรนั้นมีความพร้อม ทั้งจากผู้บริหาร บุคลากร เครื่องมือต่าง ๆ

2. ผู้นำองค์กรต้องแสดงเจตจำนงค์ ให้ชัดเจนว่าต้องการเป็นเลิศด้านใด

3. บุคลากร ในองค์กร ต้องร่วมด้วยช่วยกันเพื่อไปให้ถึงจุดหมายของความเป็นเลิศ


เพียงสามข้อข้างต้นข้าพเจ้าก็คิดว่า องค์กรสามารถไปสู่ความเป็นเลิศได้ไม่ยาก แต่ถ้าองค์กรใด เป็นแบบนี้....

1. ผู้บริหารไม่รู้ ไม่เข้าใจ วัฒนธรรมองค์กร กล่าวคือ อยากทำอะไรก็ทำ เห็นอะไรไม่ถูกก็สั่งให้ทำใหม่ อย่างไร้ทิศทาง

2.บุคลากร คิดว่าทำแค่นี้ก็ดีแล้ว ทำมากเดี๋ยวนายด่า ทำเยอะพรุ่งนี้จะไม่มีอะไรทำ

3. บุคลากร รอผู้บริหารเริ่มก่อน / ผู้บริหาร รอว่าเมื่อไรบุคลากรจะพัฒนา .............


ในปัจจุบัน จะพบว่าหลายองค์กร ก้าวสู่ความเป็นเลิส ได้อย่างง่ายดาย และ อีกหลายองค์กรคิดว่าจะไปสู่ความเป็นเลิศได้ในอนาคตอันใกล้ และ มีอีกหลายองค์กรที่ยังไม่รู้แม้กระทั่ง วัฒนธรรมขององค์กร

"ต้นไม้ กะ ต้นน้ำ"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น